Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy hybrydowa?
Orion

BLOG

Opublikowano: 6 lutego 2023

Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy hybrydowa?

blog

Obowiązujący net-billing

Wprowadzone z dniem 1.04.2022 roku zasady rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumenta z zakładem energetycznym wprowadziły dużo zamieszania i niepewności. Zarówno wśród osób fizycznych jak i przedsiębiorców wiele osób rozważa się czy nie zdecydować się na instalację pozwalającą nie tylko produkować ale i magazynować energię elektryczną. Jeśli zastanawiasz się nad  budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, to warto zastanowić się, czy najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie nie będzie instalacja hybrydowa.

Obowiązujący obecnie system net-billingu polega na tym, że nadwyżka energii, której nie zużywasz na miejscu jako prosument, jest sprzedawana po ustalonej cenie zakładowi energetycznemu. Ze zgormadzonych środków kupujesz energię w momencie kiedy jej potrzebujesz. Jaka jest jej cena? Obecnie jest to średnia cena z miesiąca poprzedniego z Towarowej Giełdy Energii. Od 1 lipca 2024 cena ta będzie ceną godzinową, co oznacza, że momencie nadprodukcji energii przez elektrownie zarówno konwencjonalne jak i OZE, będzie spadać. Sprzedawał będziesz po cenie niskiej a kupował po wyższej, kiedy instalacje OZE nie będą dostarczały energii.

Może to obniżać opłacalność inwestycji w fotowoltaikę, jeśli nie zużywamy większości energii na bieżące potrzeby, gdyż przypadku instalacji on-grid cały nadmiar energii wysyłany jest do zakładu energetycznego.

Zalety instalacji hybrydowej

Naturalnym kierunkiem, oprócz zwiększenia Twojej autokonsumpcji, jest budowa instalacji hybrydowej z magazynem energii. Daje nam to wymierne korzyści w postaci:

  • Zwiększenia autokonsumpcji – naładowany przez dzień magazyn możesz wykorzystać w godzinach wieczornych
  • Sprzedaż energii po korzystniejszych cenach ? naładowany przez dzień magazyn możesz rozładować do sieci wieczorem lub w nocy, kiedy cena energii jest znacząco wyższa
  • Niezależność od zasilania ? prawidłowo dobrana i zaprojektowana instalacja pozwala Ci na zasilanie urządzeń lub całych budynków nawet wtedy kiedy sieć energetyczna nie działa. Fotowoltaika dostarcza w takim przypadku energię doi odbiorników i ładuje magazyn energii, który pozwala zasilać je w godzinach nocnych
  • Zarabianie na różnicy cen energii ? magazyn energii może być przez Ciebie tak zaprogramowany, że będzie ładowany w tańszej, np. nocnej taryfie a jego energia zużywana, kiedy energia z sieci kosztuje więcej

 

Biorąc pod uwagę powyższe zalety oraz obecny system rozliczeń, instalacja hybrydowa może być dla Ciebie najlepszym wyborem. Jeśli dodatkowo jesteś prosumentem indywidualnym gdzie dotacja Mój Prąd 5.0 bardzo znacząco wspiera zakup tego rodzaju urządzeń, błędem byłoby nie skorzystać z tego rozwiązania.