about.jpg
Orion

O firmie

Redukcja kosztów energii dla firm

Orion Energy

Nasza misja - redukcja kosztów energii

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań pozwalających zredukować koszty energii elektrycznej. Wspieramy polskich przedsiębiorców oferując optymalnie dobrane instalacje fotowoltaiczne, redukując koszty mocy biernej oraz modernizując źródła ciepła na takie, które korzystają z odnawialnych źródeł energii. 

Obsługujemy naszych klientów zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie doboru rozwiązań technicznych, niezbędnych zgód i pozwoleń oraz finansowania. Oferujemy realizację instalacji fotowoltaicznych zarówno na dachach, jak i na gruncie. 

Fotowoltaika to nasza baza

Na jej podstawie proponujemy klientowi również dodatkowe rozwiązania, które zwiększą jego korzyści z posiadanej instalacji.

Pompy ciepła


Umożliwia odejście od spalania paliw kopalnych czy biomasy.

Magazyn energii


Pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie nadwyżek energii.

Ładowarki samochodu


Ładowarki elektryczne, które są nieuniknioną przyszłością motoryzacji.

Certyfikaty i uprawnienia

Nasi specjaliści posiadają szereg certyfikatów, akredytacji i uprawnień, między innymi:

  • Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii – systemów fotowoltaicznych.
  • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
  • Akredytacja instalatorska Panasonic.
  • Certyfikat kompetencji (BA) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.
  • Szkolenie F-Gazowe.