about.jpg
Orion

O firmie

Orion Energy Energia z odnawialnych źródeł

Nasza misja - dobre rozwiązania

Naszą misją jest upowszechnianie rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła oraz zarządzania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Oferujemy usługi zarówno wśród osób prywatnych, przedsiębiorców, jak i instytucji.

Obsługujemy naszych klientów zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie doboru rozwiązań technicznych oraz finansowania. Oferujemy realizację instalacji fotowoltaicznych zarówno na dachach, jak i na gruncie. W naszej działalności skupiamy się na południowej części Polski, ale jesteśmy gotowi realizować projekty w dowolnym miejscu w kraju.

Fotowoltaika to nasza baza

Na jej podstawie proponujemy klientowi również dodatkowe rozwiązania, które zwiększą jego korzyści z posiadanej instalacji.

Pompy ciepła


Umożliwia odejście od spalania paliw kopalnych czy biomasy.

Magazyn energii


Pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie nadwyżek energii.

Ładowarki samochodu


Ładowarki elektryczne, które są nieuniknioną przyszłością motoryzacji.

Certyfikaty i uprawnienia

Nasi specjaliści posiadają szereg certyfikatów, akredytacji i uprawnień, między innymi:

  • Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii – systemów fotowoltaicznych.
  • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
  • Akredytacja instalatorska Panasonic.
  • Certyfikat kompetencji (BA) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.
  • Szkolenie F-Gazowe.